JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Targi FUNERAL EXPO 2019

Nasza firma jest uczestnikiem tegorocznych Targów FUNERAL EXPO 2019

SIŁA SKALI - NAJWIĘKSZE W KRAJU


Zapraszamy Państwa do udziału w Targach Branży Funeralnej FUNERAL EXPO, organizowanych przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej, Centrum Targowo-Kongresowe oraz Międzynarodowe Centrum Targowe. Merytoryczna opieka organizatora - Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, a także wiedza i doświadczenie jakie wnoszą członkowie Izby pozwolą zaoferować nową jakość targów, dedykowanych przedsiębiorcom pogrzebowym w Polsce.
Współorganizator Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z o.o. to doświadczony , wieloletni operator obiektu wystawienniczego i organizator wydarzeń targowych na skalę międzynarodową. Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. odpowiada za koordynacyjno-techniczną stronę wydarzenia.

 

KULTURA, TRADYCJA, RELIGIA

 

Pogrzeb jest traktowany jako jeden z podstawowych obowiązków moralnych, a często również religijnych wobec zmarłego. Ze śmiercią człowieka wiąże się także wiele obrzędów i zwyczajów religijnych oraz świeckich. Ceremoniał pogrzebowy kształtował się w bardzo długiej ewolucji na kanwie zwyczajów mnogich kultur. W Polsce rytuał pogrzebu i związane z nim zwyczaje zaczęto propagować już we wczesnym średniowieczu, w przeszłości obrzędy te wiązały się z kultem zmarłych.
W miarę rozwoju cywilizacji i wpływów zachodniej kultury zwyczaje i praktyki funeralne na świecie ulegają ciągłym zmianom i liberalizują się. W Polsce jednak do dziś kultura chowania zmarłych i godny pochówek są silnie zakorzenione w cyklu życia człowieka, a rodzime zwyczaje linearnie wynikają z pokoleniowej tradycji i szacunku dla bliskich, którzy od nas odchodzą
W przyszłości przyjdzie nam być może godzić te nurty - dlatego dostrzegamy jak ważna jest współpraca i dynamizacja branży oraz zaangażowanie w ciągły rozwój i dbałość o jakość oferowanych usług.