782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów

782-361-084 782-361-083

Nasza firma jako nieliczna na rynku krajowym zobowiązana jest do przestrzegania i posługiwania się odpowiednimi przepisami i ustawami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, posiadamy wdrożony system BDO, który pozwala na szczegółowa analizę odpadów, które przeznaczamy do utylizacji. W naszej 11 letniej działalności, przeznaczyliśmy setki tysięcy ton odpadów do utylizacji. Nasza działalność oraz procedury oparte są na Polskich przepisach prawa i ustawie o utylizacji odpadów z dnia 07.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.0.1923). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2012.0.21) z późn. zmianami. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367) z późn. zmianami.