Usuwanie skażeń chemicznych

Wiemy jak poważne konsekwencje stanowią groźne chemikalia oraz substancje organiczne niewiadomego pochodzenia.
Mogą one poważnie zagrozić środowisku oraz człowiekowi. Dlatego nasza firma jaka jedna z nielicznych w kraju zajmuje się profesjonalnym usuwaniem oraz utylizacją szkodliwych substancji itp.
Likwidujemy stare, opuszczone laboratoria, fabryki produkcyjne, składowiska leków, składowiska chemikaliów, nielegalne wysypiska śmieci i odpadów itp.
Nasze usługi zawsze są kompleksowe, zabezpieczenia, utylizacje po pełną dekontaminacje i rekultywację terenu.


Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe oraz nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm, organizacji i stowarzyszeń.