Szkolenia

Nasza firma opracowała specjalistyczne szkolenia dla firm i instytucji w ramach zagrożeń biologicznych i chemicznych.
Prowadzimy szkolenia cyklicznie wraz z specjalistą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tematyka to min, zagrożenia i niebezpieczeństwo przebywania w pomieszczeniach gdzie doszło do śmierci, po pożarach itp., metody zabezpieczenia, eliminowania zakażeń itp.

Szkolenia realizujemy wraz z Polską Izbą Branży Pogrzebowej oraz Stowarzyszeniem Firm Specjlistycznych.

Więcej informacji 782-361-084

Bio-clean będąc liderem w dekontaminacjach, opracowała szkolenia na stanowisko sprzątania miejsc po osobach zmarłych. Nasze wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz współpraca z instytucjami Państwowymi pozwoliła na stworzenie specjalistycznych szkoleń. Szkolenie odbywa się we Włocławku i trwa 8 h. Tematy tak dobrane aby jak najbardziej zobrazować tematykę oraz późniejszą pracę. Przygotowujemy głównie do posługiwania się materiałem zakaźnym. W pakiecie jest szczegółowa tematyka BHP oraz część praktyczna Całe szkolenie przeprowadza licencjonowana osoba/osoby

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Koszt całkowity to 950 zł netto.


Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe oraz nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm, organizacji i stowarzyszeń.