SPRZĄTANIE PO POŻARACH, USUWANIE SZKÓD


WYKONUJEMY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJUJesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy na podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzenia własnej działalności, wyodrębnili najskuteczniejsze rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętego utrzymywania czystości.

Realizacje

Efekty naszych działań są widoczne od razu po zakończeniu prac. Warto przyjrzeć się stworzonej przez nas galerii – znaleźć w niej można zdjęcia przykładowych realizacji, zarówno dotyczących czyszczenia po pożarach i zadymieniach jak i sprzątania po osobach zmarłych itp.
Ostrzegamy iż niektóre zdjęcia są drastyczne.

Zobacz mapę naszych realizacji

 

Czyszczenie hali garażowej zanieczyszczonej gaśnicą proszkową.


 

Czyszczenie i dezynfekcja klocków modułowych.


 

Czyszczenie książek po pożarze.


 

Rekultywacja zanieczyszczonej ziemi fekaliami.


 

Czyszczenie, dezynfekcja oraz zabezpieczenie wieży po gołębiach.


 

Czyszczenie hali po pożarze.


 

Czyszczenie klimatyzatorów wraz z zabezpieczeniem przeciwko ptakom.


 

Rozbiórka poddasza po pożarze


 

Oczyszczenie hali po pożarze


 

Oczyszczenie hali po pożarze


 

Czyszczenie po gołębiach


 

Oczyszczenie pomieszczeń po pożarze


 

Przygotowania do próby gaśniczej


 

Prace oczyszczające z rozbiórką komina


 

Czyszczenie komór rozprężnych galwanizerni


 

Czyszczenie i dekontaminacja klatki schodowej po pożarze rozdzielni


 

Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej


 

Oczyszczenie serwerowni


 

Czyszczenie sklepu spożywczego po pożarze


 

Czyszczenie balkonu po gołębiach


 

Czyszczenie domu po pożarze


 

Czyszczenie domu po pożarze


 

Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja


 

Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja


 

Czyszczenie powierzchni po zadymieniu


 

Czyszczenie fasady po pożarze


 

Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu


 

Czyszczenie oraz dezynfekcja balkonu po gołębiach


 

Efekty czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń popożarowych


 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach


 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach


 

Opróżnienie sklepu po pożarze


 

Usuwanie skutków pożaru


 

Czyszczenie po zadymieniu


 

Opróżnienie, dezynfekcja oraz sprzątanie zaniedbanego mieszkania


 

Usuwanie odchodów ptasich


 

Opróżnienie oraz utylizacja wyposażenia sklepu po pożarze


 

Czyszczenie oraz dezynfekcja basenu


 

Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu


 

Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu


 

Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich


 

Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich


 

Czyszczenie mieszkania po pożarze


 

Usuwanie zanieczyszczeń oraz dezynfekcja


 

Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania


 

Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania


 

Czyszczenie klatki schodowej po zadymieniu


 

Czyszczenie domu po zadymieniu


 

Kompleksowa usługa czyszczenie domu po pożarze


 

Czyszczenie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po gołębiach w Warszawie


 

Usuwanie krwi po wypadku pracownika we Wrocławiu


 

Czyszczenie kostki brukowej po pożarze wiaty samochodowej pod Gdańskiem


 

Czyszczenie całego pałacu po pożarze


 

Czyszczenie całego pałacu po pożarze


 

Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku


 

Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie


 

Czyszczenie całego domu po pożarze


 

Czyszczenie całego domu po pożarze


 

Usuwanie krwi z radia


 

Czyszczenie domu po pożarze


 

Czyszczenie całego domu po dużym zadymieniu


 

Czyszczenie mieszkania po pożarze w Warszawie


 

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z piwnic Ministerstwa w Warszawie


 

Czyszczenie po pożarze


 

Czyszczenie po pożarze

Czyszczenie hali po pożarze

Czyszczenie hali po pożarze
Czyszczenie hali po pożarze
Czyszczenie hali po pożarze

Rozbiórka po pożarze

rozbiórka po pożarze
rozbiórka po pożarze
rozbiórka po pożarze

Czyszczenie po gołębiach

sprzątanie po gołębiach
sprzątanie po gołębiach
sprzątanie po gołębiach