SPRZĄTANIE PO POŻARACH, USUWANIE SZKÓD


WYKONUJEMY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJUJesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy na podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzenia własnej działalności, wyodrębnili najskuteczniejsze rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętego utrzymywania czystości.

Certyfikat NATO (Kod NCAGE)

 

Kod NCAGE 99XMH  

Kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity)przyznawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System) podmiotom gospodarczym (PG), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Zaopatrzenia NATO (NSC - NATO Supply Classification) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Podmiotami tymi są:

Struktura kodu NCAGE dla polskich PG:

#***H, gdzie:
# - cyfra
* - litera lub cyfra
H - literowy przyrostek przydzielony dla Polski (NCAGE suffix).