782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

782-361-084 782-361-083

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe (początkowo jako: Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów PSKiAC) jest największym i najstarszym w Polsce stowarzyszeniem pogrzebowym . Zostało założone 19 maja 1998 roku (nr rejestru: RST 3468 - Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie), pierwotnie jako Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów Cmentarzy. nr KRS: 0000163556 - Sąd Rejonowy dla M. Stoł. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zrzesza administratorów największych cmentarzy i krematoriów oraz właścicieli i dyrektorów dużych przedsiębiorstw pogrzebowych w Polsce. Na stałe współpracuje z organami administracji publicznej, samorządami, przedsiębiorcami, duchownymi, agentami ubezpieczeniowymi, a także producentami urządzeń techniki cmentarnej oraz akcesoriów pogrzebowych.


Stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi aspektami funkcjonowania cmentarzy i firm pogrzebowych, począwszy od zagadnień etyczno - prawnych, poprzez problemy techniki, technologii i architektury, na sprawach balsamacji, ceremoniału, tanatopsychologii, i kremacji kończąc. Organizuje konferencje i szkolenia dla zarządców cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych, poświęcone m. in.: kremacji jako obrzędowi pogrzebowemu; pracom budowlanym przy grobach; zagadnieniom współczesnej balsamacji (tanatopraksji); problemom prywatyzacji firm komunalnych w sektorze; prawu cmentarno-pogrzebowemu; nowym formom architektury cmentarnej. Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń (np. dla MSWiA projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów; a dla b. Ministerstwa Infrastruktury projekt rozporządzenia dot. lokalizacji grobów poza cmentarzami), opracowuje również ekspertyzy dla władz samorządowych, dotyczące sytuacji na rynku usług pogrzebowych, kremacyjnych, cmentarnych.


Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe wydaje czasopismo - Dwumiesięcznik Funeralny "Memento", poświęcony kulturze i organizacji pogrzebu, działalności cmentarzy i funeraliów, technice pogrzebowej i cmentarnej. Organizuje ogólnopolską wystawę sprzętu pogrzebowego i urządzeń techniki cmentarnej - Targi Funeralne MEMENTO, które odbywały się co dwa lata w Warszawie - od roku 2012 są organizowane w Poznaniu wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Stowarzyszenie było inicjatorem powołania w 2000 r. Duszpasterstwa Pracowników Branży Pogrzebowej.