782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Polska Izba Branży Pogrzebowej

Polska Izba Branży Pogrzebowej

782-361-084 782-361-083

Polska Izba Branży Pogrzebowej została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Skupiamy firmy z potencjałem – liderów na swoich rynkach. Unikamy w swoich szeregach ludzi kontrowersyjnych, budzących złe emocje. Nasz wspólny cel to rozwój poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń oraz integracja. Izba nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem pomagającym nam w naszej codziennej pracy.

 

Główne zadania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej to:

 

  • pomoc i wsparcie Członków Izby przez jej Biuro od strony prawnej i organizacyjnej,
  • reprezentowanie interesów Członków Izby na zewnątrz, szczególnie w sporach z ich konkurentami, w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, szpitalami, itp.
  • wzajemna integracja poprzez organizację wspólnych imprez i wyjazdów branżowych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń i konferencji,
  • wspieranie Członków Izby w budowaniu ich silnej, rozpoznawalnej marki poprzez certyfikowanie, rekomendowanie i wspieranie w ich rozwoju.