782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Certyfikat NATO

Certyfikat NATO

782-361-084 782-361-083

Kod NCAGE 99XMH  

Kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity)przyznawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System) podmiotom gospodarczym (PG), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Zaopatrzenia NATO (NSC - NATO Supply Classification) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Podmiotami tymi są:

  • organizacje będące źródłami pozyskiwania wyrobów, w tym dostawcy i dystrybutorzy,
  • organizacje, które zarządzają projektami wyrobów,
  • organizacje produkujące wyroby,
  • organizacje opracowujące krajowe lub międzynarodowe normy/specyfikacje,
  • organizacje NATO ds. Produkcji i Logistyki lub agencje NATO, które prowadzą działalność projektową, produkcyjną lub dostarczają normy/specyfikacje lub rysunki techniczne zawierające informacje wykorzystywane w celu identyfikacji wyrobu
  • dostawcy usług prowadzący działalność w obszarze logistyki (warsztaty, przewoźnicy itp.),
  • dostawcy usług takich jak konsultacje, szkolenia, badania naukowe, w tym osoby fizyczne.

Struktura kodu NCAGE dla polskich PG:

 

#***H, gdzie:
# - cyfra
* - litera lub cyfra
H - literowy przyrostek przydzielony dla Polski (NCAGE suffix).