782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Covid-19

Co to jest koronawirus i skąd nazwa?

Koronawirusy (nazwa wzięła się z wypustek białkowych na osłonce lipidowej wirusa, tworzących strukturę przypominającą koronę) to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. Część koronawirusów wywołuje u ludzi infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po poważne schorzenia, jak np. MERS (bliskowschodni zespół oddechowy) lub SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej). 

Jakie są objawy zakażenia COVID-19?

COVID - 19 to choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Towarzyszy temu ogólne zmęczenie. 

Zakażeni mogą mieć katar, ból gardła, mięśni lub biegunkę a nawet występuje utrata smaku i brak apetytu. Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają się stopniowo.                

U niektórych pacjentów  choroba przebiega bez konieczności specjalistycznego leczenia.

W razie wystąpienia powyższych objawów należy unikać korzystania z transportu publicznego, kontaktów z innymi osobami itp.
Mając na uwadze bezpieczeństwo medyczne, zalecane jest  stosowanie standardowych środków ochrony, rutynowo wykorzystywanych w sezonie infekcyjnym.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem?

Często myj ręce: 

instrukcja jak poprawnie myć ręce. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk skutecznie eliminuje wirusa. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: 

Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość: 

Trzeba starać się zachować w kontaktach bezpieczną odległość, zwłaszcza z osobami, które mają objawy infekcji dróg oddechowych np. katar, kaszel (co najmniej 2 metry).

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust: 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Będąc chorym, mając: 

Gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, a szczególnie po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub miałeś/łaś kontakt osobą zakażoną, bezzwłocznie, telefonicznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Trzeba pamiętać o niekorzystaniu z transportu publicznego.

Dezynfekcja pomieszczeń, lokali, mieszkań itp. w przypadku wystąpienia w nich SARS-CoV-2 potocznie zwanego COVID-19.

W przypadku koronawirusa COVID-19 podejrzewa się, że pozostaje on aktywnym zagrożeniem przez okres od kilku godzin do kilku dni. W tym czasie istnieje ryzyko, że przebywający w pomieszczeniach, mieszkaniach, sklepach itp. gdzie wystąpiło podejrzenie o COVID – 19 mogą zakazić się patogenem, dotykając różnych powierzchni i przedmiotów. 


Jednak trudno jednoznacznie jest stwierdzić, ile czasu koronawirusy mogą przetrwać w mieszkaniach, pomieszczeniach, sklepach lub innych wnętrzach czy na powierzchniach. Mają na to bowiem wpływ różne czynniki, w tym rodzaj powierzchni, temperatura oraz wilgotność powietrza.
Z tego względu ważna jest odpowiednia dezynfekcja  pomieszczeń, mieszkań czy sklepów itp. po wystąpieniu wirusa.

Działania dezynfekujące pomieszczenia i wyposażenie oraz powierzchnie:

  • dezynfekcja powierzchni różnych np. podłogi, blaty itp, specjalistycznymi preparatami dezynfekującymi o szerokim spektrum działania biobójczego: B, Tbc, F, V, S.
  • dezynfekcja miejscowa np. klamek, poręczy, barierek itp. specjalistycznymi preparatami dezynfekującymi o szerokim spektrum działania biobójczego: B, Tbc, F, V, S.
  • zabieg ozonowania pomieszczeń
  • naświetlanie lampami UV o działaniu dezynfekującym
  • opryski specjalistyczną chemią o działaniu bakteriobójczym

Opracowane na podstawie: gis.gov.pl