Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream to live clean?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

  +48 782361083 , +48 782361084   biuro@bio-clean.com.pl 

Efekty naszych działań są widoczne od razu po zakończeniu prac. Warto przyjrzeć się stworzonej przez nas galerii – znaleźć w niej można zdjęcia przykładowych realizacji, zarówno dotyczących czyszczenia po pożarach i zadymieniach jak i sprzątania po osobach zmarłych itp.

Ostrzegamy iż niektóre zdjęcia są drastyczne.

czyszczenie po gołębiach

doczyszczanie podłóg w Laboratorium Instytutu
oczyszczanie pomieszczeń po pożarze

przygotowania do próby gaśniczej

 prace oczyszczające z rozbiórką komina


Czyszczenie komór rozprężnych galwanizerni.
Czyszczenie komór rozprężnych galwanizerni.
Czyszczenie komór rozprężnych galwanizerni.
Czyszczenie komór rozprężnych galwanizerni.

Czyszczenie i dekontaminacja klatki schodowej po pożarze rozdzielni. Po czyszczeniu
Czyszczenie i dekontaminacja klatki schodowej po pożarze rozdzielni. Po czyszczeniu
Czyszczenie i dekontaminacja klatki schodowej po pożarze rozdzielni. Po czyszczeniu
Czyszczenie i dekontaminacja klatki schodowej po pożarze rozdzielni. Po czyszczeniu

Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
 
Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
Czyszczenie po pożarze pomieszczeń odnowy biologicznej
Oczyszczenie serwerowni
Oczyszczenie serwerowni
Oczyszczenie serwerowni
Oczyszczenie serwerowni

Czyszczenie sklepu spożywczego po pożarze
Czyszczenie sklepu spożywczego po pożarze
Czyszczenie sklepu spożywczego po pożarze
Czyszczenie sklepu spożywczego po pożarze

Czyszczenie balkonu po gołębiach
Czyszczenie balkonu po gołębiach
Czyszczenie balkonu po gołębiach
Czyszczenie balkonu po gołębiach

Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja
Całkowite opróżnienie zaniedbanego lokalu mieszkalnego, usunięcie fekali oraz dezynfekcja

Czyszczenie powierzchni po zadymieniu.
Czyszczenie powierzchni po zadymieniu.
Czyszczenie powierzchni po zadymieniu.
Czyszczenie powierzchni po zadymieniu.

Czyszczenie fasady po pożarze.
Czyszczenie fasady po pożarze.
Czyszczenie fasady po pożarze.
Czyszczenie fasady po pożarze.
Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu.
Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu.
Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu.
Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu.
Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu.
Czyszczenie hali garażowej oraz klatek schodowych po pożarze samochodu.

Czyszczenie oraz dezynfekcja balkonu po gołębiach
Czyszczenie oraz dezynfekcja balkonu po gołębiach
Efekty czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń popożarowych.
Efekty czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń popożarowych.
Efekty czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń popożarowych.
Efekty czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń popożarowych.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń po odchodach.
Czyszczenie mebli ze skóry po pożarze mieszkania
Czyszczenie mebli ze skóry po pożarze mieszkania
Czyszczenie mebli ze skóry po pożarze mieszkania
Opróżnienie sklepu po pożarze.
Opróżnienie sklepu po pożarze.
Opróżnienie sklepu po pożarze.
Opróżnienie sklepu po pożarze.
Usuwanie skutków pożaru.
Usuwanie skutków pożaru.
Usuwanie skutków pożaru.
 
 

Czyszczenie po zadymieniu, Po czyszczeniu.
Czyszczenie po zadymieniu, Po czyszczeniu.
Czyszczenie po zadymieniu
Opróżnienie, dezynfekcja oraz sprzątanie zaniedbanego mieszkania
Opróżnienie, dezynfekcja oraz sprzątanie zaniedbanego mieszkania
Opróżnienie, dezynfekcja oraz sprzątanie zaniedbanego mieszkania
Opróżnienie, dezynfekcja oraz sprzątanie zaniedbanego mieszkania

Czyszczenie lokalu oraz dezynfekcja po odchodach ptaków. Przed
Czyszczenie lokalu oraz dezynfekcja po odchodach ptaków. Przed
Czyszczenie lokalu oraz dezynfekcja po odchodach ptaków. Przed
Usuwanie odchodów ptasich.

Opróżnienie oraz utylizacja wyposażenia sklepu po pożarze.
Opróżnienie oraz utylizacja wyposażenia sklepu po pożarze.
Opróżnienie oraz utylizacja wyposażenia sklepu po pożarze.
Czyszczenie oraz dezynfekcja basenu.
Czyszczenie oraz dezynfekcja basenu.
Czyszczenie oraz dezynfekcja basenu.

Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Czyszczenie hali magazynowej po zadymieniu.
Usuwanie zanieczyszczeń z mieszkania po osobie zmarłej
Usuwanie zanieczyszczeń z mieszkania po osobie zmarłej
Usuwanie zanieczyszczeń z mieszkania po osobie zmarłej. W  trakcie przeprowadzania ozonowania
Usuwanie zanieczyszczeń z mieszkania po osobie zmarłej
Kompleksowa usługa sprzątania mieszkania po osobie zmarłej. Przed
Kompleksowa usługa sprzątania mieszkania po osobie zmarłej. Po
Kompleksowa usługa sprzątania mieszkania po osobie zmarłej. W trakcie czyszczenia sufitów oraz ścian.
Kompleksowa usługa sprzątania mieszkania po osobie zmarłej. Przed Kompleksowa usługa sprzątania mieszkania po osobie zmarłej. Po Kompleksowa usługa sprzątania mieszkania po osobie zmarłej. W trakcie czyszczenia sufitów oraz ścian.


Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie, odkażanie oraz kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń laboratoriów uniwersyteckich
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.
Czyszczenie mieszkania po pożarze.

Czyszczenie fasady po zadymieniu
Czyszczenie fasady po zadymieniu
Czyszczenie fasady po zadymieniu
Czyszczenie fasady po zadymieniu

Usuwanie zanieczyszczeń oraz dezynfekcja
Usuwanie zanieczyszczeń oraz dezynfekcja
Usuwanie zanieczyszczeń oraz dezynfekcja
Usuwanie zanieczyszczeń oraz dezynfekcja.

Czyszczenie oraz dezynfekcja miejsca po osobie zmarłej
Czyszczenie oraz dezynfekcja miejsca po osobie zmarłej
Czyszczenie oraz dezynfekcja miejsca po osobie zmarłej
Czyszczenie oraz dezynfekcja miejsca po osobie zmarłej.

20150203_091420
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania;
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania;
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania.
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania;
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania;
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania;
Opróżnienie oraz dezynfekcja mieszkania.
Czyszczenie klatki schodowej po zadymieniu.
Czyszczenie klatki schodowej po zadymieniu.
Czyszczenie klatki schodowej po zadymieniu.
Czyszczenie klatki schodowej po zadymieniu.
Czyszczenie domu po zadymieniu
Czyszczenie domu po zadymieniu
Czyszczenie domu po zadymieniu

Kompleksowa usługa czyszczenie domu po pożarze.
Kompleksowa usługa czyszczenie domu po pożarze.
Kompleksowa usługa czyszczenie domu po pożarze.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Usunięcie zanieczyszczeń biologicznych po osobie zmarłej oraz dezynfekcja lokalu.
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze
Czyszczenie wyposażenia po pożarze


Opróżnienie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po osobie zmarłej w Warszawie
Opróżnienie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po osobie zmarłej w Warszawie
Opróżnienie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po osobie zmarłej w Warszawie
Opróżnienie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po osobie zmarłej w Warszawie

Czyszczenie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po gołębiach w Warszawie.
Czyszczenie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po gołębiach w Warszawie.
Czyszczenie, dezynfekcja oraz usunięcie zanieczyszczeń po gołębiach w Warszawie.


Usuwanie krwi po śmiertelnym wypadku pracownika we Wrocławiu
Usuwanie krwi po śmiertelnym wypadku pracownika we Wrocławiu
Usuwanie krwi po śmiertelnym wypadku pracownika we Wrocławiu
Usuwanie krwi po śmiertelnym wypadku pracownika we Wrocławiu
Sprzątanie, dezynfekcja oraz ozonowanie po osobie zmarłej w pokoju hotelowym w Lublinie
Sprzątanie, dezynfekcja oraz ozonowanie po osobie zmarłej w pokoju hotelowym w Lublinie
Sprzątanie, dezynfekcja oraz ozonowanie po osobie zmarłej w pokoju hotelowym w Lublinie. Przed procesem ozonowania.
Sprzątanie, dezynfekcja oraz ozonowanie po osobie zmarłej w pokoju hotelowym w Lublinie

Czyszczenie kostki brukowej po pożarze wiaty samochodowej pod Gdańskiem
Czyszczenie kostki brukowej po pożarze wiaty samochodowej pod Gdańskiem
Czyszczenie kostki brukowej po pożarze wiaty samochodowej pod Gdańskiem
Czyszczenie kostki brukowej po pożarze wiaty samochodowej pod Gdańskiem

Czyszczenie całego pałacu po pożarze. Po procesie czyszczenia.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze. Przygotowania do procesu czyszczenia.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze. W trakcie przeprowadzania ozonowania części pomieszczeń.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze. Przygotowania do procesu czyszczenia.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze. Efekt przed i po czyszczeniu.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze. Przygotowania do procesu czyszczenia.
Czyszczenie całego pałacu po pożarze.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.
Usuwanie krwi oraz kompleksowa dezynfekcja po zabójstwie we Włocławku.


Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie
Czyszczenie wentylacji domu po zadymieniu w Warszawie


Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekty w trakcie czyszczenia pomieszczenia.
Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekty w trakcie czyszczenia pomieszczenia.
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekty w trakcie czyszczenia pomieszczenia.
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekty w trakcie czyszczenia pomieszczenia.
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekty w trakcie czyszczenia pomieszczenia.
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekt po przeprowadzeniu prac remontowych, odbudowa kominka, podłóg, sufitów oraz wymiana całej stolarki okiennej.
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekt zanieczyszczenia książek sadzą.
Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekty w trakcie czyszczenia pomieszczenia. Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekt po przeprowadzeniu prac remontowych, odbudowa kominka, podłóg, sufitów oraz wymiana całej stolarki okiennej. Czyszczenie całego domu po pożarze. Efekt zanieczyszczenia książek sadzą.
Kompleksowe sprzątanie, dezynfekcja oraz zonowanie mieszkania po osobie zmarłej w Gliwicach
Kompleksowe sprzątanie, dezynfekcja oraz zonowanie mieszkania po osobie zmarłej w Gliwicach
Kompleksowe sprzątanie, dezynfekcja oraz zonowanie mieszkania po osobie zmarłej w Gliwicach

Kompleksowa usługa sprzątania, dezynfekcji oraz ozonowania mieszkania po osobie zmarłej w Poznaniu.
Sprzątanie, dezynfekcja oraz ozonowanie mieszkania po zgonie w Poznaniu
Kompleksowa usługa sprzątania, dezynfekcji oraz ozonowania mieszkania po osobie zmarłej w Poznaniu.
Kompleksowe sprzątanie, dezynfekcja oraz zonowanie mieszkania po osobie zmarłej w Gdyni
Kompleksowe sprzątanie, dezynfekcja oraz zonowanie mieszkania po osobie zmarłej w Gdyni
Usuwanie krwi z radia po śmiertelnym wypadku pracownika w Gdańsku.
Usuwanie krwi z radia po śmiertelnym wypadku pracownika w Gdańsku.
Usuwanie krwi z radia po śmiertelnym wypadku pracownika w Gdańsku.
Sprzątanie mieszkania po zgonie w Krakowie.
Sprzątanie mieszkania po zgonie w Krakowie.
Sprzątanie mieszkania po zgonie w Krakowie.
Sprzątanie mieszkania po zgonie w Krakowie.


Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie całego domu po dużym zadymieniu. Efekt czyszczenia.
Czyszczenie domu po pożarze
Czyszczenie całego domu po dużym zadymieniu. Zabezpieczone meble po procesie oczyszczania i dezynfekcji.
Czyszczenie całego domu po dużym zadymieniu. Ozonowanie klatki schodowej.
Czyszczenie całego domu po dużym zadymieniu. Ozonowanie klatki schodowej. Czyszczenie całego domu po dużym zadymieniu. Czyszczenie ścian kamiennych.


Czyszczenie mieszkania po pożarze w Warszawie. Konieczne było usunięcie wszystkich warstw farby oraz tynków.
Czyszczenie mieszkania po pożarze w Warszawie. Konieczne było usunięcie wszystkich warstw farby oraz tynków.
Czyszczenie mieszkania po pożarze w Warszawie. Konieczne było usunięcie wszystkich warstw farby oraz tynków. Usuwanie zapylenia.
Czyszczenie mieszkania po pożarze w Warszawie. Konieczne było usunięcie wszystkich warstw farby oraz tynków. Usuwanie zapylenia.
Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z piwnic Ministerstwa w Warszawie.
Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z piwnic Ministerstwa w Warszawie.
Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z piwnic Ministerstwa w Warszawie.
Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z piwnic Ministerstwa w Warszawie.

Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie domu po pożarze pod Bydgoszczą
Czyszczenie po pożarze
Czyszczenie po pożarze
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz kompleksowa dezynfekcja po podwójnym samobójstwie Katowicach.


Sprzątanie po pożarze wiaty śmietnikowej.
Sprzątanie po pożarze wiaty śmietnikowej.
Sprzątanie po pożarze wiaty śmietnikowej.
Sprzątanie po pożarze wiaty śmietnikowej.
 INFOLINIA 24 h/7 +48 782361084, +48 782361083
E-mailbiuro@bio-clean.com.pl
Bio-clean P.P.U. Bio-clean P.P.U.Grodzka 44, 87-800 Włocławek