782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Bio-Clean Centrum Szkoleniowe

Bio-Clean Centrum Szkoleniowe

782-361-084 782-361-083

Bio-Clean jest firmą rodzinną, zrzeszającą doświadczonych specjalistów, która od 12 lat podejmuje się najtrudniejszych wyzwań z branży czyszczenia specjalistycznego.

Zajmujemy się: czyszczeniem przemysłowym, dekontaminacją po pożarach i zgonach, osuszaniem budynków, usuwaniem azbestu, usuwaniem skażenia biologicznego i chemicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie zrodziły ideę powstania "Centrum Szkoleniowego Bio-Clean".

W związku z powyższym przygotowaliśmy szeroką gamę specjalistycznych szkoleń. Otrzymają Państwo nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu szeroko pojętego BHP ale także zdobędą umiejętności praktyczne. Nasze innowacyjne centrum posiada profesjonalne boksy, w których będzie można przeprowadzić między innymi symulację pożaru, powodzi, zgonu. W trakcie zajęć przekażemy Państwu, nie tylko wiedzę jak chronić siebie i innych ale również praktyczne informacje jak przeprowadzić proces dekontaminacji. Każdy uczestnik będzie mógł się pochwalić nie tylko certyfikat i zaświadczenie potwierdzenie zdobytą wiedzę i umiejętności.

Naszym priorytetem jest odpowiedni dobór wykładowców, gwarantujący satysfakcję uczestników szkolenia. Kolejny cel jaki sobie postawiliśmy to atrakcyjność ceny za szkolenie i indywidualne podejście do każdego klienta. Posiadamy bogatą ofertę skierowaną zarówno dla firm jak i osób indywidualnych. Szkolenia realizujemy wraz z Polską Izbą Branży Pogrzebowej oraz Stowarzyszeniem Firm Specjalistycznych.

Nasza oferta

Z zaangażowaniem i pasją tworzymy profesjonalne szkolenia z zakresu:

Ergonomii pracy

Zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu, w którym wykonywane są niezbędne czynności zawodowe zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków. Z tego względu konieczne jest m.in. właściwe dostosowanie stanowisk, aby spełniały one określone wymagania. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego szkolenia z zakresu ergonomii pracy.


Jest to jeden z wielu kursów dostępnych ofercie centrum szkoleniowego Bio-Clean, który umożliwia zdobycie informacji na temat warunków, jakie powinny spełniać wybrane miejsca.

Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Nasz oferta obejmuje różnorodne profesjonalne kursy, które są niezbędne w wielu miejscach, aby zatrudnione w nich osoby posiadały wiedzę dotyczącą odpowiednich zachowań. Umożliwi to zmniejszenie ryzyka wypadków. Centrum szkoleniowe Bio-Clean oferuje więc m.in. kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Uczestniczące w nich osoby, które ukończą je z pozytywnym wynikiem, otrzymają stosowne zaświadczenie i certyfikat. Zachęcamy więc do sprawdzenia szczegółowych informacji na temat dostępnych kursów.

Czyszczenia przemysłowego i usuwania skażeń biologicznych i chemicznych

Skuteczne, sprawne i zarazem bezpieczne pozbywanie się różnego rodzaju zanieczyszczeń to dziedzina wymagająca odpowiedniego przygotowania. Dlatego też centrum szkoleniowe Bio-Clean posiada w ofercie kurs z zakresu czyszczenia przemysłowego i usuwania skażeń biologicznych i chemicznych. Przeprowadzany jest przez specjalistów w tej dziedzinie, dzięki czemu umożliwia zdobycie istotnej wiedzy na ten temat. Poparta jest ona osobistym doświadczeniem instruktorów. Zapraszamy więc do zapisów na ten kurs.

Dekontaminacji po pożarach, spaleniach, nad paleniach, zadymieniach

W przypadku usuwania różnorodnych zniszczeń powstałych w wyniku działania ognia niezbędne jest dysponowanie odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. Można je zdobyć uczestnicząc w kursie poświęconym dekontaminacji po pożarach, spaleniach, nadpaleniach, zadymieniach. Jest to jedna z opcji, które oferuje centrum szkoleniowe Bio-Clean współpracujące z instytucjami i specjalistami w tej dziedzinie. Skierowana jest do firm, ośrodków oświatowych i osób indywidualnych – zapraszamy do sprawdzenia oferty.

Restytucji mienia domowego

Prowadzimy również zajęcia związane z czyszczeniem oraz przywracaniem wyposażenia straconego w nieprzewidzianych okolicznościach. W skład oferty centrum szkoleniowego Bio-Clean wchodzą zatem kursy restytucji mienia domowego. Organizowane są przed doświadczonych specjalistów chcących przekazywać dalej zdobytą wiedzę, dzięki czemu umożliwiają odpowiednie przygotowanie się do tego rodzaju czynności oraz zdobycie istotnych informacji na ten temat. Zapraszamy zatem do zapisów na kurs z tego zakresu.

Dekontaminacji po zalaniu, po zgonie i usługi funeralne

Istotne jest odpowiednie przygotowanie do wykonywania czynności czyszczących ze względu na różnorodne okoliczności. Organizujemy więc kursy z zakresu dekontaminacji po zalaniu, po zgonie i usług funeralnych, a przekazywana na nich wiedza poparta jest osobistymi doświadczeniami osób prowadzących, które od wielu lat związane są z branżą. Zapraszamy więc do zapisów oraz skorzystania z szerokiej oferty centrum szkoleniowego Bio-Clean, gdzie można uzyskać niezbędne przygotowanie w tym zakresie i nie tylko.

Osuszania budynków

Konieczność pozbycia się wilgoci lub wody z obiektu zachodzi w przypadku jego zalania, które może nastąpić w różnorodnych okolicznościach. Z tego względu oferujemy zajęcia dotyczące osuszania budynków (mieszkalnych i nie tylko) i zachęcamy do zapisów w centrum szkoleniowym Bio-Clean. Proces ten należy bowiem przeprowadzić w odpowiedni sposób, żeby zapewnić dobry stan techniczny konstrukcji oraz usunąć ewentualne konsekwencje zalania, a w tym celu niezbędne jest dysponowanie wiedzą z tego zakresu.

Wykrywania przecieków instalacji

Dbanie o dobry stan techniczny różnego rodzaju budynków wymaga posiadania umiejętności odnajdowania nieszczelności. Dlatego zapraszamy do centrum szkoleniowego Bio-Clean, gdzie prowadzimy zajęcia dotyczące wykrywania przecieków instalacji, na których wykładowcy przekazują niezbędne informacje. Umożliwia to zdobycie istotnej wiedzy i cennych umiejętności w zakresie lokalizowania nieszczelności i uszkodzeń określonych układów, a także zdobycie certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo.

Bezpieczeństwa użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest

Bardzo istotne i przydatne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących obchodzenia się z substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z oferty centrum szkoleniowego Bio Clean, która obejmuje kursy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz usuwania wyrobów zawierających azbest. Jest to szczególnie istotna dziedzina, ponieważ proces pozbywania się takich odpadów powinien być przeprowadzony z zachowaniem określonych procedur i zastosowaniem odpowiednich środków, aby nie stworzyć zagrożenia. Dlatego też kurs prowadzony jest przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie w tym zakresie.

Dekontaminacji po ataku kwasem masłowym

Usuwanie skutków działania pewnych substancji umożliwia pozbycie się przykrych zapachów i innych pozostałości. Należy jednak wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzać proces dekontaminacji po ataku kwasem masłowym, aby procedura była bezpieczna i zarazem skuteczna.

Ten rodzaj substancji nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, wydziela jednak bardzo silny i nieprzyjemny zapach. Dlatego też jego usuwanie jest jednym z kursów dostępnych w ofercie centrum szkoleniowego Bio Clean, który kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Zapraszamy więc do zapisów na zajęcia z tej dziedziny.

Szkolenia wysokościowe (alpinistyczne)

Wykonywanie prac na określonym poziomie powyżej podłoża wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Aby je zdobyć należy przejść szkolenia wysokościowe (alpinistyczne), które umożliwią zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie poruszania się i bezpiecznego przeprowadzania różnego rodzaju czynności na elewacjach i dachach budynków, drzewach i innych obiektach.

Kursy z tej dziedziny wchodzą w skład oferty centrum szkoleniowego Bio Clean, w związku z czym zachęcamy do zapisów. Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące doświadczeniem w tym zakresie. Dzięki czemu kursanci uzyskają najważniejsze informacje umożliwiające zdobycie uprawnień do tego rodzaju prac.

Dzięki najwyższej klasy specjalistom centrum szkoleń Bio-clean we Włocławku zapewnia kompleksowe kształcenie w wyżej wymienionym zakresie. Fachowo ułożony program szkoleń pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, uprawnień i certyfikatów z różnych dziedzin. Dzięki temu daje to naszym klientom doskonałą możliwość na podniesienie swojej atrakcyjności na konkurencyjnym rynku pracy.


Wszystkie szkolenia, konsultacje, audyty i opracowania dokumentacji dokonują w naszej firmie osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym co daje naszym klientom doskonałą możliwość na podniesienie swojej atrakcyjności na konkurencyjnym rynku pracy.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.


Ekspert ds. szkoleń BHP - Mieczysław Tymburski

tel: 797 810 511

e-mail: m-tymburski@wp.pl

Biuro Centrum Szkoleniowego

tel: 601 432 815

e-mail: cs-biuro@bio-clean.com.pl

Bio-Clean

Wyróżnia nas

  • Indywidualne podejście do każdego klienta,
  • Bogata oferta szkoleń skierowania do firm, ośrodków oświatowych oraz osób indywidualnych,
  • Realizacja szkoleń we współpracy z Polską Izbą Branży Pogrzebowej oraz Stowarzyszeniem Firm Specjalistycznych,
  • Współpraca z najwyższej jakości specjalistami,
  • Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
szkolenia Bio-Clean

Zdjęcia ze szkolenia po zgonie