Usuwanie skażeń chemicznych

Wiemy jak poważne konsekwencje stanowią groźne chemikalia oraz substancje organiczne niewiadomego pochodzenia.

 

Mogą one poważnie zagrozić środowisku oraz człowiekowi. Dlatego nasza firma jaka jedna z nielicznych w kraju zajmuje się profesjonalnym usuwaniem oraz utylizacją szkodliwych substancji itp.

 

Likwidujemy stare, opuszczone laboratoria, fabryki produkcyjne, składowiska leków, składowiska chemikaliów, nielegalne wysypiska śmieci i odpadów itp.

 

Nasze usługi zawsze są kompleksowe, zabezpieczenia, utylizacje po pełną dekontaminacje i rekultywację terenu.