782-361-084 782-361-083 24/7 JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

Kompleksowa usługa dekontaminacji

Kompleksowa usługa dekontaminacji

782-361-084 782-361-083

Aby uniknąć dalszych szkód i uszkodzeń, nasi pracownicy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia natychmiast po zgłoszeniu i wykonują bezpłatnie szczegółowe oględziny oraz dokumentację, które pozwalają określić najlepszy i najszybszy plan działania. Po jego akceptacji, przyjeżdżają na miejsce ze sprzętem oraz technikami i przystępują do zabezpieczenia mienia oraz procesu czyszczenia. Pierwsza podejmowana przez nas czynnością – konieczna ze względu na zanieczyszczenie toksycznymi substancjami, które uwalniane są podczas pożaru i zadymienia, są prace dekontaminacyjne. Po ich przeprowadzeniu i wykluczeniu dalszej obecności związków chemicznych, kolejne czynności przebiegają zgodnie z planem ustalonym wraz z klientem. Meble, przedmioty osobiste oraz wszelkie ruchomości są szczegółowo pakowane oraz zabezpieczane, a w razie potrzeby – transportowane do siedziby firmy, gdzie następuje ich czyszczenie i ozonowanie. Tym samym procesom poddawany jest sprzęt RTV i AGD, w przypadku którego nieusunięte zanieczyszczenia z sadzy mogłyby spowodować spięcia elektryczne. Po zakończeniu prac, wszystkie przedmioty przekazywane są właścicielowi.

Czyszczenie hali po pożarze

Rozbiórka po pożarze