Polityka prywatności

Priorytetem naszej firmy jest bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system. Dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

 

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest Bio-Clean Polska sp. z o.o., ul. Grodzka 44, 87-800 Włocławek, biuro@bio-clean.com.pl.

2. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy udostępnione przez użytkownika dane (adres e-mail, w razie potrzeby nazwisko i numer telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Kiedy dalsze przechowywanie danych w związku z powyższym przestaje być konieczne, dane są usuwane albo – jeżeli prawo wymaga ich przechowania – ich przetwarzanie zostaje ograniczone.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi - Sunrise System Sunrise System sp. z o.o. sp. k., 61-894 Poznań, Plac Andersa 3, Budynek Andersia Tower XVIII p.- w celu realizacji połączenia za pomocą formularza kontaktowego.

4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 2 Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi, w odniesieniu do jego danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
•dostęp do danych,
•sprostowanie lub usunięcie danych,
•ograniczenie przetwarzania,
•sprzeciw wobec przetwarzania,
•przenoszenie danych.

2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z  dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1000)lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str.1)

§ 3 Odmowa lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

1. Użytkownik, który udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może tę zgodę w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych użytkownika od momentu złożenia stosownego oświadczenia.

2. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. O wycofaniu zgód można nas poinformować korzystając z danych kontaktowych: Bio-Clean Polska sp. z o.o., ul. Grodzka 44, 87-800 Włocławek, biuro@bio-clean.com.pl.